✉ info@clouddesign.hu

10% kedvezmény weboldalakra!

|

Magyar

HU

EN

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a www.clouddesign.hu, weboldal adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza. Ez a honlap Bozsik Beatrix (továbbiakban Szolgáltató), mint honlap üzemeltető tulajdonában van. A Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A weboldalam címe: https://clouddesign.hu

Weboldal név: Cloud Design

Cím: 6000, Kecskemét, Dobó István krt. 8.

Tulajdonos: Bozsik Beatrix

Email: info@clouddesign.hu

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az eladó és a vevő közötti valamint a Szolgáltató és Felhasználó közötti kapcsolattartás, Szolgáltató szolgáltatásának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása; szerződéskötés és szolgáltatások kommunikálásának céljából tárolja.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

KEZELT ADATOK KÖRE

Cookiek
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést. A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a Felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (https://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A Honlapokon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.
A Szolgáltató élettartam alapján történő csoportosítás szerint az alábbi sütiket használja:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a Szolgáltató a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.
A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak.

TECHNIKAI ADATOK

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
A felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából Szolgáltató a Google Analytics programot veszi igénybe, amely rögzíti a Felhasználó IP címét, a látogatás időpontját, a megtekintett oldal címét és minden egyéb a Google Analitycs által nyilvántartott információt. A Felhasználó IP címeit Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe.

ADATFELDOLGOZÁS

Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon Szolgáltató által üzemeltetett honlapok külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani Felhasználó részére. Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá, Szolgáltató kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja.

Elérhetőségük: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát;

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: Bozsik Beatrix

Email: info@clouddesign.hu

Telefonszám: +36300972899

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján, adatainak kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; www.naih.hu ) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének napja 2024.02.16